Friday, 1 March 2013

Penghantaran March 2013

Penghantaran Minggu Pertama 

(4/3/13 & 7/3/13)

Nama
Tracking No


Irma Indayu Omar
EM394332594MY
Norazlina Sarim
EM394332603MY
nur eezra athirlia
EM394332585MY
NURULFARAH ABD AZIZ
EM394332577MY
DIANA ABDULLAH
EM394331903MY
NOR HIDAYAH AB RAZAK
EM394331894MY
CITTRAH SYUKUR
EM394331917MY
ZURIAMAR OTHMAN
EM394331934MY
AZNI FAZLIN MOKHTAR
EM394331925MY
NUR SHAHIRAH ASMUJI
EM355243314MY
BRAM NOOR MAZIAH
EM355243291MY
NURULHANA ABDUL SAMAD
EM394331951MY
SITI MUDIRA SABTU
EM394331965MY
AZRA NAZILA
EM355243274MY
NUR HIDAYAH MAHADI
EM394331982MY
SITI JUNAENAH MOHD YASSIN
EM394332002MY
MALINA HANUM
EM394331996MY
LIZASHIEHA MOHD ROSLI
EM355243345MY
FAIEZAH SHAMSUDDIN
EM394331979MY
NOR FARHANA MOHD NOOR
EM355243230MY
NOOR FAIRUZ SHAMSUDIN
EM355243331MY

Penghantaran Minggu Kedua
11/03/13 

Nama
Tracking No


ZARA DIANA MOHAMED EKSAN
EM408458725MY
RADIN IME RAHAYU
EM408458711MY
JAMILAH JAMEL
EM355243257MY
15/03/13

NAMA
TRACKING NUMBER


MAZLINDA ABD RAHMAN
EM394331599MY
NORAZLINA BAHTIAR
EM394331523MY
HUSNITA HUSSEIN
EM394331585MY
NURHASLIN JAAFAR
EM394331568MY
AYUNI MUSFIRAH AMINUDDIN
EM394331497MY
ZIAN NUR JULIANA
EM394331506MY
MAZNIZA BT MAHADZIR
EM394331554MY
NURZALINA MOHD ZAWAWI
EM394331545MY
ALIWATI BINTI AZIZ
EM394331571MY
NOR HIDAYU IBRAHIM
EM394331510MY


Penghantaran Minggu Ketiga
18/03/13 


Name
Tracking No


AZALEA YASMIN YACOUB
EM394330695MY
NURUL FARAHIN
EM394330602MY
ROHAIDA MOHD ARIFFIN
EM394331483MY
NOR HANITA MOHAMAD ARSHAD
EM394331948MY
MASTIKA ABADI MOHAMAD
EM394330681MY
NORAZLIZA BT OMAR
EM394330664MY
NURUL HAFIAH KAMIS
EM394330655MY
ERNI FAZILA
EM394330678MY
NURSABRINA
EM394330616MY
NUR AIDA BT SHAHIDAN
EM394330704MY
NOORLAILATUL ILLALIAH BT HAMID
EM400165558MY
AINULHUDA BT HUDARI
EM394330633MY
NADZIAH AL ROSE
EM394331470MY
ROSSALINA BT SALIH
EM394330593MY
NAZIMA KAMARZAMAN
EM394331608MY


sila periksa tracking no anda di sini Track & Trace

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.